Partnership

Wilt u PARTNER worden van de visie en missie van APOSTOLIC CENTER GLOBAL?

Beste Filippenzen, u weet immers nog goed dat in het begin van mijn werk voor de verbreiding van het goede nieuws u de enige gemeente was die mij geregeld een gift stuurde nadat ik uit uw streek, Macedonië, vertrokken was. Zelfs toen ik in Thessalonica was, hebt u mij nog twee keer iets gestuurd om mij te helpen. Nu gaat het mij niet om de gift op zich, maar wel om uw goede werk waardoor uw hemelse beloning steeds groter wordt. Ik heb de hele gift ontvangen en heb momenteel meer dan voldoende. Voorlopig kom ik niets tekort nu Epafroditus mij uw gaven heeft overhandigd. Zij zijn een heerlijk geurend offer, aangenaam voor God. Mijn God zal uit zijn rijkdom in Christus Jezus u alles geven wat u nodig hebt. Alle eer is voor God, onze Vader, voor altijd en eeuwig. Amen.

Partners

Partners zijn een absolute zegen van God binnen Zijn Koninkrijk om mensen en bedieningen in hun roeping vrij te zetten door financiële steun. Die steun maakt het voor hen mogelijk uit te voeren wat God hen geroepen en gezonden heeft te doen. Door partner te worden laat u uw geloof in de kracht van de bediening zien.

Voor Apostolic Center Global bent u dus een helper in de visie en missie en dus deelgenoot van het werk dat God ons geeft.

“We verwelkomen
u heel graag als
partner