• Apostolic Center Global in Hoorn

Apostolic Center Global

Wij zijn een bediening die zowel als een gemeenschaps- en activeringscentrum functioneert. Ons mandaat is om te verzamelen, uit te zenden, te trainen, toe te rusten, door te geven en te activeren. Wij geloven in deze vijfvoudige bedieningsteams.

Bij Apostolic Center Global zijn we toegewijd om u toe te rusten voor uw plaats en bestemming in het Koninkrijk van God.

We komen op zondag om 13.00 uur en maandag om 19.00 uur samen.
Doe mee op locatie of online.

Biografie Apostel Prince Phillip Williams

Oprichter van “The Apostolic Center Global”

Apostel Prince Williams is door God geroepen, opgedragen en gezonden om het evangelie aan de wereld te prediken. Hij is een gezalfde, gepassioneerde prediker, profeet, leraar en een apostel van de Heer. Hij heeft de unieke gave om het Woord van God duidelijk over te brengen, vele zielen in het Koninkrijk van God te brengen en geestelijke verandering en groei in het leven van gelovigen te bewerkstelligen.

Hij is de oprichter van “The Apostolic Center Global” (hoofdkantoor in Nederland) waar hij kerkleiders opleidt en toerust in hun gaven en talenten.

Apostel Prince is een gedurfde prediker die het onverdunde, ongefilterde, onvoorwaardelijke woord van God spreekt. Hij is gezalfd in de bediening van gebed, genezing, bevrijding, wonderen en het profetische.

Hij dient als geestelijk vader van vele Pastors en Leiders over de hele wereld. Hij is op zending geweest naar landen als: Jamaica, Amerika, Europa, Verenigd Koninkrijk Suriname, Curaçao, Afrika en Nepal.

Hij is de echtgenoot van Terricka Williams en vader van vier (4) kinderen. Hij werd geboren in Kingston, Jamaica. Later emigreerde hij op jonge leeftijd naar Nederland waar hij de afgelopen 20 jaar in de bediening heeft gediend onder de hoede van de apostelen Michael en Catherine Young.

Hij is een uniek vat in het lichaam van Christus, klaar om te dienen.

“We zijn toegewijd
om u toe te rusten
voor uw plaats en
bestemming in het
Koninkrijk van God

Onze bijeenkomsten

Maandag:

05:00 Morning Glory (5 AM prayer)
19:00 Empowerment Service

Woensdag:

12:00-18:00 Prayer & Counseling

Zondag:

13:00  Sunday Service

De stichting wil een leidend voorbeeld zijn in Nederland in het ontwikkelen van een blijvende oplossing tot het terugdringen van armoede en het beste uit ieder persoon te halen.

Stichting Apostolic Center Hoorn

Stichting Apostolic Center Hoorn heeft vanuit Christelijk oogpunt een aantal doelen gesteld. De focus zal liggen op de dienstverlening gericht op maatschappelijke noden en behoeften van de gemeente Hoorn en omgeving. Een speerpunt hierin is het terugdringen van armoede doormiddel van het opzetten van schuldhulpverlening / budgetcoaching.

Verslag uitgeoefende activiteiten

 • Het geven van trainingen/ workshops aan christelijke leiders
 • Organiseren van diverse apostolische bijeenkomsten
 • Verlenen van pastorale zorg
 • Ondersteuning bieden aan zendingswerk en missies
 • Levensmiddelen verstrekken aan behoeftigen

Samen een betere
toekomst creëren
voor zoveel
mogelijk mensen

Beleidsplan

De stichting heeft een aantal doelen gesteld vanuit een christelijk oogpunt echter zal de focus liggen op de dienstverlening gericht op maatschappelijke noden en behoeften van de gemeente Hoorn en omgeving.

Een speerpunt hierin is het terugdringen van armoede doormiddel van het opzetten van schuldhulpverlening/ budgetcoaching. De stichting biedt hierin een totaalpakket aan door concrete hulp op drie (probleem) gebieden in een traject namelijk:

 • Aanbieden van juridische kennis

  om direct orde op zaken in acute problemen op het gebied van financiën en administratie

 • Aanbieden van counseling.

  Aan de onstane problemen ligt vaak een oorzaak aan geestelijke problemen ten grondslag

 • Het aanbieden van coaching

  Door professionals / ervaringsdeskundigen om competenties te ontwikkelen of te begeleiden om (weer) zelfredzaamheid van de client te bereiken

Onze doelstellingen

Daarnaast heeft Stichting Apostolic Center een aantal (hoofd) doelstellingen :

 • Het trainen en toerusten van christelijke leiders
 • Het oprichten en opbouwen van apostolische leiders
 • Het ondersteunen van evangelisatie en zendingswerk
 • Het bieden van pastorale zorg
 • Liefdadigheid in de vorm van het versturen/ geven van levensmiddelen
 • Bieden van financiele en/of materiele hulp uit een oogpunt van christelijke naastenliefde

Bestuur van de stichting

Bestuur van de stichting

Voorzitter: Dhr. P.P. Williams
Penningmeester: Dhr. D.A. Hensums
Secretaris: Mevr. G.B.C. Angela

Beloningsbeleid

Bestuursleden van Stichting Apostolic Center vervullen hun taken op vrijwillige basis. Zij ontvangen hiervoor geen beloning. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Vrijwilligers van Stichting Apostolic Center kunnen een vrijwilligersvergoeding ontvangen conform de regels van de belastingdienst.

Finaniën

De stichting beoogt gelden te krijgen door middel van:

 • bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren
 • bijdragen van degenen in wiens belang de stichting werkzaam is
 • subsidies
 • erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen
 • opbrengsten van activiteiten van de stichting, en
 • alle andere baten

De stichting bouwt hiermee vermogen op om zich zelf te kunnen onderhouden.

ANBI Status

U kunt Stichting Apostolic Center steunen door eenmalig of periodiek een bedrag te schenken.

Stichting Apostolic Center heeft een ANBI-status, dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

U heeft daardoor belastingvoordeel bij een schenking.

Download: standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z2fol.pdf

Jaarcijfers

Stichting Apostolic Center bestaat sinds December 2019. Om deze reden zijn er nog geen jaarcijfers bekend. Zodra deze bekend zijn zullen wij deze ook publiceren op onze website.

Download: Winst & verlies 01-01-2021 t_m 31-12-2021 Stichting Apostolic Center 04-04-2022

Event

Today we have our Command Center Intercession, make sure you are there, we’re going to pray and intercede for this year🦅
See you all tonight 🦅

“Er is nog zoveel goed werk te doen voor onze
medemensen. Met uw bijdrage komen we
samen een stapje verder

Doneer

‘Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.’

Donatie

 0,00 100,00

Artikelnummer: donatie Categorie:

Ja, ik doneer

Uw donatie:

€ 25, € 50, € 100, Ik kies zelf een donatie

Uw bijdrage

Jaarlijks, Eenmalig

Apostolic Center Global in Hoorn

Contact

Stichting Apostolic Center
Factorij 31A
1689 AK Zwaag

T: 0229-508346
E: info@apostoliccenterhoorn.nl

Stichting informatie
KvK: 76628477
RSIN: 8607.11.249